Rodinné právo – poskytuji právní služby ve všech oblastech rodinného práva. Zastupuji klienty například při rozvodu manželství a majetkového vypořádání manželů, určování výživného pro nezletilé děti či výživného mezi manželi. Rovněž se zabývám také problematikou úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu do i po rozvodu. Součástí mé práce v této oblasti je i příprava dohod o výše uvedených otázkách, ale také zastupování a hájení zájmů mých klientů v řízeních před soudem. Mezi mé činnosti patří zejména

• právní poradenství v souvislosti s uzavřením manželství;

• příprava předmanželské smlouvy;

• úprava rozsahu společného jmění manželů;

• úprava rodičovské zodpovědnosti k dětem;

• rozvod manželství;

• otázky neplatnosti a neexistence manželství;

• úprava výchovy a výživy nezletilých dětí v souvislosti s rozvodem;

• vypořádání společného jmění manželů;

• řešení otázek vyživovací povinnosti;

• řešení otázek určení či popření otcovství;

• právní pomoc při adopci.Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012