Zastupování v civilním řízení – své klienty zastupuji ve všech typech řízení před obecnými soudy.
Při soudním jednání i v průběhu celého řízení důsledně dbám na uplatnění všech procesních práv v zájmu úspěchu ve sporu. V oblasti civilního práva zastupuji klienty především ve sporech:

• o zaplacení peněžité pohledávky či vydání určité věci;

• obchodních (včetně sporů v oblasti konkurzního a insolvenčního práva);

• pracovních – spory vyplývající z pracovněprávních vztahů, zejména v souvislosti s jejich ukončením;

• rodinných – např. rozvodová řízení, řízení o určení otcovství, řízení o výživném;

• správních – ve věcech žalob proti rozhodnutím správních orgánů


Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012